Usluge koje nudimo

Neke od usluga koje nudimo su:

   - projektiranje sustava električnog grijanja

   - izrada razdjelnika el. energije

   - priprema objeka za prihvat sustava

   - izrada električne instalacije vezane uz sustave el. grijanja

   - postavljanje sustava el. grijanja

   - spajanje svih komponenti i puštanje u probni rad

   - izrada dokumentacije izvedenog stanja i obuka korisnika

   - brzi servis svih izvedenih instalacija uz osigurane dijelove

Projektiranje sustava i izrada ponude se naplačuju prema važečem cjeniku i cijena ovisi o veličini sustava (gledano prema instaliranoj snazi sustava). Ukoliko se pristupi i realizaciji projekta, cijena usluge projektiranja se odbija od ukupne cijene isporučenog materijala i usluga, te Vam na taj način ovu uslugu pružamo besplatno.

Sva prava zadržana. Pravne napomene vezane uz korištenje stranice su dostupne na zahtjev.