Malo o sustavima podnog grijanja

Grijanje kolnika i pristupnih rampi

Grijaći kabeli postavljeni u podlogu osiguravaju vam kolne prilaze, stubišta i ulazne predprostore bez nakupina snijega i leda tijekom cijele zime. Također možete izbjeći rizik ozljeda uzrokovanih zamrznutim prilazima vašoj kući.
Grijaći kabeli mogu se ugraditi direktno u vrući asfalt ili beton te ispod betonskih ili kamenih opločnika.
Vama je na izbor hoćete li grijače postaviti ispod većih površina ili samo tamo gdje ih najviše trebate; ispod kolotraga automobila, stubišta ili ulaznih prostora.
Grijaćim kabelima za otapanje snijega lako je upravljati korištenjem termostata posebno dizajniranih za tu namjenu. Ti termostati osiguravaju da se grijači uključuju samo kad je istovremeno mokra grijana površina i kad je temperatura poda ispod namještene a isključuju se kad jedan od tih dvaju uvjeta prestanu.
Na taj način grijači za topljenje snijega troše daleko manje električne energije nego što većina ljudi misli.
Kod svih vanjskih instalacija podnih grijanja potreban je poseban oprez prilikom prekrivanja grijačih kabela. Ne bacajte kamene ploče po grijaćim kabelima.
Ukoliko se grijači prekrivaju vrućim asfaltom isti ne smije imati temperaturu preko 160°C. Nakon pravilnog polaganja grijača potrebno je grijače prvo ručno prekriti tankim slojem asfalta a tek nakon toga položiti deblji sloj i nabiti ga.
Ukoliko se grijači postavljaju u beton važno je da je podloga stabilna i da je beton kompaktan.

 

Grijanje stubišta

Grijaći kabeli u stubišta polažu se uzduž stuba tako da leže samo na horizontalnim površinama. Kabeli se prekrivaju 30-50mm debelim slojem betona ili kamenim pločama uronjenim u mort.
Grijaće kabele potrebno je postaviti na jednak razmak te izbjegavati gušće polaganje grijača kako ne bi došlo do nejednake temperature kabela i grijane površine i do pregrijavanja ili, u najgorem slučaju, pregaranja grijača. Otpor izolacije grijača potrebno je izmjeriti prije i odmah nakon prekrivanja. Korisno je znati da je otpor izolacije grijača nešto slabiji kod visokih temperatura kao kod, na primjer, polaganja grijača u vrući asfalt.

Zaštita od smrzavanja

Grijaći kabeli savršeni za zaštitu od smrzavanja cijevi i ostalih osjetlijivih dijelova građevina izloženih niskim temperaturama te za sprečavanje većih šteta uzrokovanih smrzavanjem. Primjerice puknuće cijevi zbog smrzavanja može uzrokovati velike štete uzrokovane prodorom vode u građevinu.
Drugi česti problem su začepljeni kišni odvodi koji onda uzrokuju padanje snijega i leda sa krovova. To može ugroziti ljude i životinje te učiniti okolinu nesigurnom. U gradskim područjima obveza je vlasnika nekretnine ili stanara zgrade osigurati da se ljude na pločniku i cestama ne izloži opasnosti.
Postavljanje grijaćih kabela u kišne odvode uspješno sprečava padanje leda i snijega sa krova, jeftino i sigurno.
Treći slučaj kad je zaštita od smrzavanja nužna je kod hladnjača. Hladnoća iz hladnjača može prouzročiti smrzavanje podzemne vode te pucanje temelja hladnjača koje je teško i skupo sanirati. Takvi problemi lako i sigurno mogu se izbjeći instaliranjem grijaćih kabela u pod hladnjača.
Grijanje zemlje je također područje gdje se koriste grijaći kabeli, na primjer kod grijanja nogometnih terena da ne dođe do smrzavanja zemlje.

 

Podna električna grijanja u novogradnji

Kod izgradnje novih objekata može se odlučiti tijekom faze planiranja koje prostorije bi trebale imati podno grijanje. To omogućuje jedinstvenu priliku za dizajniranje podnog grijanja točno po mjeri za optimalnu ugodu i učinkovitu upotrebu energije.

Obično preporučamo ugrađivanje tradicionalnih grijaćih kabela u betonski sloj debljine od 30-50mm koji se kasnije može obložiti keramičkim pločicama, parketom, laminatnim podom, tepisonom ili drugom podnom oblogom. Grijaći kabeli se, također, mogu polagati direktno u podne slojeve na drvenim gredama.

U novim građevinama lako je osigurati da su grijaći kabeli propisno izolirani koristeći toplinsku izolaciju kao bazu. Nema sumnje da je trošak instaliranja električnog podnog grijanja u novim građevinama puno manji od instaliranja toplovodnog podnog grijanja. Troškovi instaliranja električnog podnog grijanja u globalu nisu ništa viši od instaliranja bilo kojeg drugog alternativnog sustava grijanja.

Kupaonice

Proračun
U pravilu se instalira snaga od 120-150W/m2

Upravljanje
Za upravljanje podnim grijanjem koristi se termostat sa podnim senzorom.

Akumulacijsko grijanje kupaonica
Ovaj način grijanja zahtijeva snagu od 150-200W/m2. Grijaći kabeli trebaju se ugraditi u betonsku ploču visoke toplinske vodljivosti. Često se polaže betonski sloj debljine 100mm na visokootpornu toplinsku izolaciju a grijaći kabeli polažu se u gornju zonu betonske ploče te prekrivaju betonskom glazurom debljine oko 50mm.


Grijaći kabeli kod podova bez betona

Nije nužno potrebno da se grijači polažu u betonske podove. Grijaći kabeli mogu se polagati i u zračne prostore između drvenih greda a također postoje i grijači koji su namijenjeni za ugradnju direktno ispod laminata ili parketa. Jednostavni su za montažu a mogu se koristiti i u novogradnji kao i kod renoviranja starih građevina.

Kod električnog grijanja ispod drvenih podova obično se koriste kabeli snage 10W po dužnom metru ili manje te sa maksimalnom snagom od 80W/m2. Kod snage od 60-70W/m2 i sa maksimalnom snagom od 10W/m razmak između grijača biti će između 90 i 130mm. Manja snaga po kvadratnom metru drvenog poda nema znatnog utjecaja na osječaj ugode a poda. Keramičke pločice se čine hladnima čak i kad je sama prostorija topla. Drvo ima manju toplinsku vodljivost pa će biti toplije i sa manjom snagom po kvadratnom metru.

Da bi se izbjegla oštećenja ili pucanja drvenih podova u prostorijama gdje se provodi najviše vremena potrebno je poduzeti slijedeće mjere opreza:
• Instalirati maksimalnu snagu do 60W/m2
• Rasporediti grijaće kabele jednoliko po cijeloj površini poda
• Zaštiti sve materijale od kiše i vlage u periodu građenja i osigurati da su materijali potpuno suhi prije nego se postavljaju na pod
• Koristiti elektroničke termostate sa sobnim i podnim osjetilom koje limitira temperaturu poda na maksimalno 35°C
• Ukoliko je moguće postaviti drveni pod i ostaviti ga slobodnog nekoliko dana prije nego ga se učvrsti
• Izbjegavati polaganje debljih tepiha od zida do zida te sagova preko parketa

 

Grijanje prilaza u garažu

Primjer postavljenih grijača kod električnog grijanja garažne rampe. Grijači se postavljaju na sloj sitnog pijeska. Prvo se postavi tanku mrežicu (onakvu kakva se koristi kod betoniranja glazura u kući) debljine 2mm. Mrežice su dimenzije 1x2m, međusobno se povezuju plastičnim vezicama. Mrežica služi kao svojevrsna armatura ali joj je glavna zadaća da služi kao raster za montažu grijača. Grijaći kabeli postavljaju se na točno propisani razmak da bi se dobila potrebna snaga po kvadratnom metru poda. Ako se radi o grijanju pristupnih puteva garaži ili kući onda je ta snaga između 250 i 300W po kvadratnom metru. Grijače se povezuje na mrežicu plastičnim vezicama. Postoji više načina upravljanja grijačima. Čisto ručno pali-gasi, drugi, nešto skuplji, način je pomoću termostata koji uključuje grijače na temelju mjerenja temperature poda ili potpuno automatizirani način-mjerenjem i temperature poda i vlage na površini poda. Taj način je nešto skuplji od prethodnih ali i najštedljiviji ukoliko ne želite brinuti kad treba uključiti a kad isključiti grijače jer se grijači uključuju tek kad se ispune oba dva uvjeta za smrzavanje poda a isključuju se kad bilo koji od uvjeta prestane .

Sva prava zadržana. Pravne napomene vezane uz korištenje stranice su dostupne na zahtjev.