Elektrièno grijanje - ZAŠTO?!?

Elektrièno grijanje više nije luksuz!
U vrijeme kad cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, pa tako i kod nas vrtoglavo rastu, a alternativni izvori energije još uvijek ne nailaze na razumijevanje kod državnih institucija elektrièno grijanje nameæe se kao jedno od logiènih rješenja.
Ukoliko se ta energija i usmjeri u pravom smjeru tako da su gubici energije minimalni a iskoristivost maksimalna, a sama instalacija grijanja bude upola jeftinija i jednostavnija tada sumnje oko izbora naèina grijanja ne bi trebalo biti!

Sve više ljudi širom svijeta otkriva ugodu poda.
Ugodna toplina može se ugraditi u gotovo svaku vrstu poda u privatnim domovima kao i u poslovnim prostorima.

Ne zauzima prostor zidova

Sustav poda je nevidljiv i ne zauzima nimalo prostora na zidovima. Toplina se jednoliko širi prostorom i daje ugodu koja se mora iskusiti. Nema dijelova na kojima se skuplja prašina te prostor možete koristiti po vlastitim željama.

Minimalna potrošnja energije
Pomoæu elektronskog termostata održava se željena temperatura poda u bilo koje vrijeme a potrošnja elektriène energije je ogranièena na minimum.

Gubici topline i potrebna snaga
Instalacija podnog grijanja može pokriti toplinske gubitke i osigurati potpuno grijanje prostora ili služiti kao bazno grijanje poda za osjeæaj ugode.

U novim i propisno izoliranim zgradama toplinski gubici se kreæu u prosjeku od
60-80W/m2 slobodnog prostora. U starim i slabo izoliranim zgradama instalacije podnog grijanja proraèunava se sa snagom od 80-100W/m2. Ukoliko je potrebno, puni izraèun toplinskih gubitaka trebalo bi izvesti u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Sustavi podnog grijanja obièno se nazivaju niskotemperaturnim radijacijskim grijanjem obzirom da se toplina širi sa poda isijavanjem te tako grije okolne površine, zidove, namještaj i slièno. Na taj naèin postiže se idealna distribucija topline i temperature zraka po prostoriji.

Rezultat je veoma ugodna toplina koju je lako kontrolirati, svaku prostoiju zasebno.

Meðunarodni standardi
Svi proizvodi su dizajnirani i testirani u suradnji sa meðunarodnim standardima, kao što su IEC i CENELEC te ispunjavaju zahtjeve Europske direktive za niske napone. Proizvodnja je dopuštena u suradnji sa standardom kvalitete ISO 9001 te standardom o utjecaju na okolinu ISO 14001.

Sva prava zadržana. Pravne napomene vezane uz korištenje stranice su dostupne na zahtjev.